Skilmálar Fyrirhann.is

Skilmálar Fyrirhann.is

 

Meginupplýsingar

 

Þessi skilmáli gildir um sölu á vöru og þjónustu Fyrirhann.is til neytenda. 

 

Skilmálinn, sem staðfestur er með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum.
 

Skilmálinn og aðrar upplýsingar á www.fyrirhann.is eru einungis fáanlegar á íslensku. 

 

Um neytendakaup þessi er fjallað um í lögum um neytendakaup, lögum um samningsgerð, lögum um 
rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lögræðislög og lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga. 

1. Skilgreining

Seljandi er Njarðvík ehf., kennitala: 570519-0260, virðisaukaskattsnúmer 134665. Njarðvík ehf. er 
skráð í Firmaskrá Íslands.  
Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikning. Kaupandi verður að vera orðinn að minnsta 
kosti 16 ára til að versla í Vefverslun Fyrirhann.is.

2. 30 daga skilaréttur 

Kaupandi getur skilað vöru sem keypt var af seljanda innan 30 daga, valið nýja vöru eða fengið 
inneignarnótuVið skil á vöru þarf hún að vera í upprunalegu ástandi ásamt umbúðum.Seljandi 
áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé í lagi, þó innan eðlilegra tímamarka. Seljandi áskilur sér 
rétt til þess að koma í veg fyrir alla misnotkun á 30 daga skilarétti. 

2.1 Gildir fyrir allar vörur: 

• Ábyrgðarskírteini, kaupnóta eða gjafamiði skilyrði fyrir vöruskilum  
• Varan þarf að vera í upprunalegu ástandi  
• Æskilegt er að varan sé í upprunalegum umbúðum 
• Algjört skilyrði er að allir aukahlutir séu með vörunni  
• Fyrirhann.is áskilur sér rétt til að prófa vöruna ef þörf krefur innan eðlilegra tímamarka  
• 30 daga frestur miðast við dagsetningu upprunalegu kaupnótu 

3. Auglýsingavernd 

4. Pöntun 

Pöntun er bindandi þegar hún er skráð á netþjón seljanda. Það gerist þegar kaupandi hefur staðfest 

pöntun í skrefi 3.

 

Seljandi er einnig bundinn til að afgreiða pöntun kaupanda svo lengi sem hún er í samræmi við 

vöruúrval og verðlagningu. 

Allar pantanir þar sem grunur um að brögð séu í tafli og/eða þar sem 

hugbúnaðargalli hefur áhrif eru afturkallaðar. 

Kaupandi hefur rétt á að rifta kaupum samkvæmt lögum um neytendakaup, sjá nánar í grein 11.

Seljandi sendir kaupanda staðfestingu þegar pöntun er skráð, þó aðeins ef að kaupandi hefur skráð netfang sitt við kaupin.

Kaupanda er bent á að kynna sér gaumgæfilega pöntunarstaðfestingu þegar hún berst.
 

Einng ætti að ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við fyrirhugaða pöntun.  

 
Frávik frá pöntun og pöntunarstaðfestingu skal túlkað sem nýtt tilboð frá seljanda sem að hægt er að 

afþakka eða samþykkja. 

Kaupandi hefur einnig rétt til að láta upprunalega pöntun gilda svo lengi sem 

hún er í samræmi við það sem seljandi bauð upp á. 

5. Upplýsingar 

Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar 
með fyrirvara um bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.  
 
Ennfremur áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa í heild eða að hluta til pöntun kaupanda ef að varan er 
uppseld. Undir þeim kringumstæðum fær kaupandi tilkynningu ásamt upplýsingum um hvað gæti 
mögulega hentað í staðinn. Kaupandi fær þá möguleika á að samþykkja þá tillögu eða aflýsa pöntun í 
heild sinni. 

6. Verð 

Verð eru á stöðugum breytingum hjá seljanda vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. 
Verðhækkanir sem verða eftir pöntun viðskiptavinar eru ekki afturkræfar. Það verð gildir sem var í 

gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu.

Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega. Þar er tekinn fram 
allur kostnaður við pöntun s.s. þjónustu, sendingu o.s.frv. Aðeins sértilfelli geta haft með sér 
aukakostnað eftir pöntunarstaðfestingu. Sem dæmi má nefna eru bilanir, vírusar, prent-, birtingar- og 
innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.  
 
Nettilboð gildir eingöngu þegar vara er keypt í vefverslun www.fyrirhann.is. 

7. Greiðsla 

Hægt er að inna greiðslu af hendi með debet- og kreditkorti og Netgíró. Ef greitt er með greiðslukorti 
er upphæðin skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager. Ef greiðsla fyrir vefpöntun berst ekki 

innan 1 klukkustund, áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa pöntuninni.

Vandamál með viðskipti tengd viðskiptareikningi falla undir skilmála reiknings. 

8. Afhending og seinkun 

Afhending telst vera innan eðlilegra tímamarka frá útgáfudegi reiknings. Tekið er fram í kaupferlinu 
hverju má búast við miðað við valda sendingarleið. Seljandi afhendir vörur einungis innan Íslands.  
 
Ef afhendingu seinkar mun seljandi tilkynna það til kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær 
pöntunin verður tilbúin til afhendingar eða bjóða staðgengilsvöru ef að varan er uppseld.  
 
Ef óskað er eftir að geyma ósótta vöru í vöruhúsi Fyrirhann.is er geymslutími að hámarki 2 vikur, ef 
óskað er eftir að geyma vöru lengur en það er krafist mánaðarlegt geymslugjalds sem um nemur 5% 
af upphæð vörunnar. 

9. Yfirferð á vörum 

Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina þarf hann að kanna hvort hún sé í samræmi við 
pöntunarstaðfestinguna, hvort eitthvað hafi skemmst í flutningi og að allar vörur séu samvkæmt 
vörulýsingu og ógallaðar.

Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar og/eða handbók sem 
fylgja keyptri vöru við afhendingu,. 

Eðlilegur athugunartími viðskiptavinar telst vera innan 30 daga. Eftir 30 daga áskilur seljandi sér rétt 
til að sannreyna staðhæfingu kaupanda innan eðlilegra tímamarka áður en leyst er úr 
umkvörtunarefni kaupanda. Í flestum tilfellum felur það í sér athugun hjá viðurkenndum 
þjónustuaðila. Ef að Fyrirhann.is metur að rispurnar séu vegna flutnings getur kaupandi skipt slíkum 
vörum umsvifalaust út sé þeim skilað eða tjónið tilkynnt innan 2 daga frá móttöku kaupanda. Seljandi 
áskilur sér rétt til að hafna beiðni um vöruskil umfram þann tíma hafi innsigli verið rofið. 

10. Réttur við galla eða vöntun 

Ef að varan er gölluð eða það vantar eitthvað í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, 
nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni.
  
Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega. Mælt er með að tilkynningin berist innan 
7 daga frá því galli uppgötvast. Vegna skráningargildis er mælt með að að kaupandi sendi tölvupóst 

um gallann og geymi afrit. Seljandi sendir staðfestingu til baka um móttöku tölvupóstsins.

Réttur neytenda (með neytenda er átt við einstakling utan atvinnustarfsemi) til að fá galla bættan er í 
samræmi við neytendakaupalög nr. 48/2003.  

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.
  

11. Ábyrgð 

Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um 
neytendakaup. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við neytendakaupalög 48/2003 og miðast við 
kaupdagsetningu til einstaklinga utan atvinnustarfsemi. Ef um ræðir sölu á vöru til fyrirtækis 
(atvinnustarfsemi) er ábyrgð á galla 1 ár frá kaupdagsettningu samkvæmt lögum um lausafjárkaup lög 

nr 50/2000. 

Ábyrgð er ekki staðfest nema að kaupnótu sé framvísað.

Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits tækis eða notkunar á rekstrarvörum þ.e.a.s. hún nær ekki til tækja 
sem eðlilegt þykir að endist skemur en 2 ár. En almennur kvörtunarfrestur er 2 ár. Eðlilegt er að 
endurnýjun geti átt sér stað bilinu 6-24 mánaða. Ábyrgð fellur úr gildi ef varan hefur verið opnað eða 
átt hefur verið við það án yfirumsjónar/samþykkis seljanda þrátt fyrir að þar hafi verið að verki 
verkstæði og/eða viðurkenndur aðili. Ábyrgðin fellur einnig niður ef rekja má bilun til illrar eða 
rangrar meðferðar og er kaupanda bent á að lesa gaumgæfilega leiðbeiningar eða handbók skvt. 10. 

grein þessa skilmála.

Í sumum tilfellum eru einstakar vörur eða vörumerki með lengri ábyrgðartíma. Í þeim tilfellum sem 
það á við er slíkt tekið fram. 
Seljandi er ekki skuldbundinn til að taka þátt í að gefa afslætti, skipta út vöru o.s.frv. eftir að ábyrgðartíma lýkur.
  
Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, þó innan 
eðlilegra tímamarka. Ef að til úrlausnar ábyrgðar kemur, er seljanda skylt að bjóða kaupanda nýja 
vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni. 

12. Persónuvernd 

Farið er með allar persónuupplýsingar sem seljandi móttekur sem algjört trúnaðarmál og þær aðeins 
nýttar í þeim tilgangi að klára viðskiptafærslu.
  
Kaupanda gefst hins vegar kostur á að fá send tilboð í tölvupósti og mun seljandi þá aðeins nota þær 
upplýsingar sem til þess þarf s.s. póstfang. 

13. Eignarréttur 

Seldar vörur eru eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt.

Reikningsviðskipti eða önnur lánaform afnema ekki eignarétt seljanda fyrr en full greiðsla hefur borist. 

14. Úrlausn vafamála 

Ávallt skal reyna að leysa öll mál á sem einfaldastan hátt. Ef það er ekki mögulegt er hægt að bera 
málið undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárskaupa sem hýst er af Neytendastofu.. Sem síðasta 
úrræði er hægt að fara með málið fyrir dómstóla. Það skal gera í íslenskri lögsögu og í 
lögsagnarumdæmi seljanda. 

15. Þjónusta og upplýsingar 

Kaupanda er bent á að senda tölvupóst með öllum þeim upplýsingum er varða kaupin á 
fyrirhann@fyrirhann.is til að fá úrlausn á því sem hann vantar. Kaupandi getur einnig  einfaldlega 
hringt í aðalsíma Fyrirhann.is þar sem honum verður vísað á réttan stað.